Acord de finançament entre Caltor i Triodos Bank

El centre de treball rep el suport de la banca ètica Caltor, el centre especial de treball de la fundació BdnCapaç, ha signat un acord de finançament amb Triodos Bank. Triodos Bank es una entitat bancària especialitzada en el finançament d’associacions, empreses d’inserció i centres especials de treball orientats a la integració social de [...]