El pròxim dia 11 DE MARÇ a les 17,15 tindrà lloc a COINTEGRA una Xerrada en el marc del programa que les entitats del Districte han organitzat amb motiu del Dia Intrenacional de la Dona.

El tema que es posa a debat és “La dona amb discapacitat. Reptes per a una afectivitat plena”en la que s’abordara des d’una perspectiva positiva com afrontar l’afectivitat i les relacions de les dones amb discapacitat.

L Xerrada anirà acàrrec de la Fundació Vicki Bernadet