La Fundació BDN Capaç participarà en la Fira de Nadal de l’Economia Social

Entre els dies 12 i 23 de desembre tindrà lloc als Jardinets de Salvador Espriu (Jardinets de Gràcia) al capdamunt del Passeig de Gràcia una Fira en la que s’exposaran i vendran els productes de qualitat que elaboren les entitats i empreses d’Economia Social.

La Fundació BDN Capaç hi estarem donant a conèixer la tasca productiva que CALTOR, el centre Especial de Treball, realitza en el sector dels termoconformats i manipulats i een els serveis i els diferents elements que COINTEGRA, el nostre Centre Ocupacional, elabora en el marc de l’ocupació terapèutica que realitza amb els ususaris i usuàries.

Us convidem a tots a visitar-nos entre les 11 del matí i les 9 del vespre els dies feiners i entre les 12 del matí i les 9 del vespre els dies festius