L’acord de col·laboració entre la Fundació Bdncapaç i FCC permet que actualment 18 usuaris de la Fundació estiguin treballant a FCC en la modalitat anomenada Enclavament laboral.

Amb el suport d’un tècnic de Caltor, el Centre Especial de Treball de la Fundació, les 18 persones duen a terme tasques pròpies del servei de neteja viària de Badalona. L’acord de l’enclavament labobarl s’ha establert per 3 anys amb opció a pròrroga durant els quals les persones s’han d’anar incorporant a la plantilla d’FCC.

Aquest tipus de col·laboració fundació/empresa privada s’inscriu en un dels objectius clau de la Fundació: afavorir la inserció laboral a l’empresa ordinària de les persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social.