Badalona Capaç és una Fundació, sense ànim de lucre, que vetlla per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, tot entenent aquesta tasca des d’una perspectiva de servei integral a les persones.

La nostra missió es oferir oportunitats d’ocupació a les persones adultes amb discapacitat intel·lectual de la ciutat de Badalona, a partir de diferents serveis que volen donar resposta a les capacitats de cada persona i adaptant-nos a les seves necessitats.

L’ocupació i la inserció laboral significa l’entrada en la vida activa (marca el canvi d’utilització del temps per part de l’individu) i la definició correlativa d’un projecte de vida (entès com un conjunt d’actes racionals, finalitzats i ordenats en uns terminis). Aquest projecte de vida engloba el projecte professional, la professió a exercir que contribueixi al desenvolupament complet de la persona.

Inclusió. Creiem en el valor de la diversitat, treballem per la igualtat d’oportunitats i la no discriminació com a dret i deure de tothom.

Compromís. Treballem amb responsabilitat i amb entusiasme en el compliment de la raó de ser de l’entitat.

Participació activa. Promovem la proactivitat dels membres de la comunitat de la qual forma part l’entitat amb l’objectiu d’anticipar-nos a l’hora de donar resposta a les necessitats que sorgeixen.

Millora contínua. Treballem amb actitud autocrítica i constructiva per millorar la qualitat del nostre treball.

Sostenibilitat. Vetllem per l’optimització dels recursos econòmics, mediambientals i socials, per assegurar l’equilibri i la permanència en el temps de l’entitat.

Transparència. Gestionem la informació amb responsabilitat, reflectint la realitat i fent-la arribar als interessats.

Formen part del patronat de la Fundació Badalona Capaç un grup de persones divers, amb capacitats i experteses complementàries, que poden aportar diferents perspectives i visions.

Sra. Maite Arqué Ferré | Presidenta

Sr. Antonio Martínez Donate | Vicepresident

Sr. Albert Ponsirenas Alsina | Vocal

Sra. Ana María Ancares Carretero | Vocal

Sr. Faustino Marín Peña | Vocal

Sr. Martí Rovira i Guardiola | Vocal

Sr. Carles Sagués Baixeras | Vocal

Sr. Federico Rafael Reoyo Martínez | Vocal

Sra. Maite Forteza Soler | Vocal

Sr. Josep María Navarro i Codina | Secretari no Patró

En cada un dels centres, la Fundació compta amb el personal laboral i tècnic adequat, format i preparat per atendre les persones que participen en les activitats de cadascun.

Per altra banda ambdós centres compten amb personal específic ja sigui per vetllar pel procés productiu i atendre les empreses amb les que mantenim una relació comercial com el personal d’atenció directa que garanteix l’activitat assistencial.

Per portar a terme les tasques que li són pròpies, Caltor compta amb un equip tècnic multidisciplinari composat per psicòlegs, psicopedagogs, treballadors socials, integradors socials, amb molts anys d’experiència dintre del sector de la discapacitat.

La Fundació disposa de l’estructura mínima necessària per a la seva gestió.

La Fundació Badalona Capaç permet a les empreses acollir-se a les mesures alternatives a través de quatre models de col·laboració diferents:

 • Compra de serveis o béns al Centre Especial de Treball (CET).
  A través de CALTOR, el centre de treball propi, la Fundació garanteix ocupació a més de 170 persones i un servei adequat a les necessitats de producció de les empreses.
 • Creació d’Enclavaments Laborals
  Un Enclavament Laboral és la realització d’obres o serveis duta a terme per un Centre Especial de Treball per a una empresa del mercat ordinari, ja sigui a la mateixa empresa o al CET Caltor.
 • Donacions o accions de patrocini a la Fundació BdnCapaç
  Destinades íntegrament a la inserció laboral i a la creació de llocs de treball.
 • Contractació de persones
  Les empreses de 50 o més treballadors han de tenir una quota de reserva del 2% per a persones amb discapacitat, una quota que en el cas de l’empresa pública és del 5%.

LA FUNDACIÓ

Badalona Capaç vol ser una entitat de referència pel que fa a les activitats i projectes que donin resposta, amb qualitat, als interessos, objectius i necessitats de suport de les persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit de l’ocupació. Amb un equip de professionals motivat, involucrat, eficient i format, que garanteixi la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual en el seu entorn i aporti valor afegit a la comunitat.

Això implica el reconeixement de les individualitats i les capacitats personals i el foment de l’autonomia. Estem convençuts que només així podrem realment millorar la seva qualitat de vida.

Ens agrada dir que som una entitat de tothom per a tothom, que apostem per la qualitat i la millora contínua, i que posem la persona en el centre de la nostra acció.

El nostre compromís està amb Badalona i el seu entorn i ens adrecem a les persones que necessiten els nostres serveis, a les seves famílies i tantes altres persones o institucions relacionades amb aquesta causa.

ELS SERVEIS DE BDN CAPAÇ

SERVEI D’INSERCIÓ

Aquest servei s’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental  que, després d’un període de formació i acompanyament especialitzat inicien un procés d’incorporació a l’empresa ordinària. Forma part del projecte INCORPORA de La Caixa.

+ info

CET CALTOR

CALTOR – Centre Especial de Treball és una empresa d’iniciativa social, participada en un 100% per la Fundació Badalona Capaç, sense afany de lucre, amb una finalitat molt clara: oferir llocs de treball protegits a les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental i assolir la seva integració sòcio-laboral.

+ info

COINTEGRA

El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) forma part de COINTEGRA – Centre d’Atenció Diürna i atén actualment a 186 persones amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 65%, en edat laboral i que no poden accedir al mercat de treball ordinari ni a un Centre Especial de Treball.

+ info

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI)

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) es part de COINTEGRA – Centre d’Atenció Diürna i dóna suport i orientació a 62 persones amb discapacitat intel·lectual per ajudar-les a recuperar o mantenir les capacitats suficients per incorporar-se al mercat laboral.

+ info

ÚLTIMES NOTÍCIES BDN CAPAÇ

Estrenem La Cassoleta

Un projecte sociolaboral contra l’aïllament i per la inclusió social Amb molta il·lusió, el proper dijous 13 de maig estrenem [...]

llegir més >

Festes de Maig 2019

A la fundació participem en les activitats de la nostra ciutat: Badalona. Pertanyem a una xarxa social on tots [...]

llegir més >

Balcó de les Arts 2019

Un any més tornem a tenir a una persona de Cointegra de semifinalista del Balcó de les Arts (certamen de [...]

llegir més >
altres notícies

Membres de:

Amb la col·laboració de: