CALTOR ocupa, amb tasques productives, persones amb discapacitat psíquica lleugera o malaltia mental. Produeix bens i serveis amb capacitat de ser competitius en el mercat i dona feina i acompanya la integració sociolaboral de les persones que hi treballen. Aquest servei productiu, estable i remunerat dóna ocupació a més de 180 treballadores i treballadors, dels quals més de 160 són persones amb discapacitat intel·lectual amb afectació lleu o persones amb malaltia mental. Rep finançament provinent del Ministerio de Asuntos Sociales, atenent allò que fixa la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social i que ja havia avançat la LISMI.

El concepte de discapacitat no és sinònim d’incapacitat global i per tant cal tebnir en compte les capacitats de cadascuna de les persones. Per això, cal conèixer i valorar la persona, segons les seves habilitats i capacitats i facilitar-li l’acollida a l’entorn de treball, i afavorir així el seu desenvolupament professional.

Quan la persona està al lloc de treball adequat, el nivell de rendiment i la qualitat de l’execució de la feina són iguals que una altra persona treballadora. Tenen el mateix compromís que qualsevol altra persona sense discapacitat. El lloc de treball ha d’estar adaptat i potenciar al màxim les seves aptituds.

CALTOR reprodueix el funcionament d’una empresa ordinària i, de fet, opera en el mercat en les mateixes condicions que ho fa qualsevol altra empresa convencional. Per això fomenta que les persones que hi treballen tinguin la mateixa normativa, drets i obligacions que es trobaran al integrar-se al mercat laboral, si això mai passa. Totes les persones treballadores de CALTOR tenen un contracte de treball i una retribució econòmica, segons el conveni del sector, per la feina que realitzen.

La tasca de l’equip tècnic del centre especial consisteix en potenciar el desenvolupament personal, social i laboral de les persones amb discapacitat, en funció de les seves necessitats i capacitats, afavorint la consecució del màxim grau d’autonomia de la persona.