Amb l’objectiu d’insertar laboralment les persones amb discapacitat intel·lectual, la Fundació Badalona Capaç disposa de diferents programes que s’adeqüen a les diferents necessitats, tant de les persones com de les empreses.

El servei pretén oferir suport i recursos especialitzats per a afavorir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en l’accés, permanència i qualitat en l’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental d’acord amb les seves possibilitats, necessitats específiques i interessos, enfortint la seva autonomia personal i la plena participació en la vida col·lectiva, a partir de la inserció en l’empresa ordinària.

I en paral·lel donar suport, acompanyar i assessorar a les empreses per que acceptin el repte de la inclusió com una eina factible, viable, rendible i favorable per la seva organització.

SOI
SIOAS
Incorpora