El Servei Ocupacional d’Inserció és una alternativa a la integració laboral d’aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als centres especials de treball per manca de formació laboral o d’oferta de treball. Per tant, aquest servei esdevé un pas intermedi entre els centres ocupacionals i els centres especials de treball.

En sí, es configura com un servei propi dels serveis dels centres ocupacionals destinat a persones amb discapacitat intel·lectual que han acabat el període de formació escolar, tenen capacitat productiva adequada per integrar-se en un centre especial de treball, o empresa ordinària però, no es troben integrats laboralment en aquest tipus d’empresa i, també, les persones amb discapacitat intel·lectual que reuneixen el requisits establerts, però que estan pendents d’integrar-se en un Servei de Teràpia Ocupacional.

Les persones usuàries del SOI no tenen contracte laboral ni perceben cap salari, per tant, l’objectiu és mantenir i estimular les capacitats laborals mentre esperen l’oportunitat d’incorporar-se a una activitat remunerada.