La Fundació Badalona Capaç confia que el Ple de l’Ajuntament del proper 27 d’abril donarà el vist i plau a l’expedient urbanístic que permetrà reubicar el centre ocupacional COINTEGRA.

Les actuals dependències de COINTEGRA van ser adquirides en el seu moment per l’Ajuntament de Badalona, amb l’ajut d’altres institucions i es van posar al servei de la integració socio-laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual de la ciutat.

Amb els anys, l’edifici s’ha tornat obsolet i l’espai resulta insuficient per donar cabuda, en condicions adequades, al nombre actual persones usuàries i de professionals. En aquest sentit, la Fundació Badalona Capaç manifesta “necessitem amb urgència un espai nou que cobreixi les necessitats de les persones ateses i que acompleixi els requeriments d’espai i funcionals que actualment calen per atendre-les amb qualitat i dignitat, en la línia del que han fet altres fundacions similars de Catalunya i amb l’horitzó d’esdevenir un centre de referència”.

Els treballs de Badalona Capaç per aconseguir un nou centre ben equipat van començar l’any 2009, des d’aleshores i després d’un seguit de negociacions, la Fundació Badalona Capaç va assolir un acord amb un operador privat més que favorable tant per la ciutat com per l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual que permetrà construïr un edifici al barri de la Morera.

L’acord estableix que:

  1. La Fundació Badalona Capaç disposarà d’un espai de nova construcció de 3900 m2, més 900 m2 de sostre addicional on hi podrà ubicar els serveis de COINTEGRA sense cost per a l’Administració pública ni per a la ciutadania, en un moment d’especial dificultat per disposar de recursos a curt i mitjà termini.
  2. El nou centre estarà dotat dels espais, els equipaments i el mobiliari necessaris per a una atenció de qualitat a les persones usuàries i acomplirà els requeriments tècnics exigits per a treballar segons el model d’atenció centrat en la persona.
  3. Aquesta operació no només permet preservar el patrimoni de la Fundació, ja que el nou centre es finançarà amb la permuta de la propietat actual de la Fundació, sinó que el revalora atès que el nou espai tindrà un valor patrimonial superior al de l’edifici actual.

Per garantir l’interès públic de l’operació, es preveu el retorn de la propietat a l’Ajuntament en un termini de 99 anys amb la qual cosa, es garanteix que una propietat inicialment adquirida, en part, amb recursos públics, reverteixi en l’Administració, havent permès d’acomplir la missió per a la qual va ser adquirida i podent tornar a ser destinada al mateix us o a un altre en funció de les necessitats en aquell moment.

Volem recordar que es disposa dels informes tècnics favorables al projecte per part de la Direcció General de Comerç i que els tècnics municipals que han tramitat l’expedient, han informat favorablement l’operació.

Lla Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal ha conegut el projecte i el valora positivament, en el marc d’un procés de concertació de places amb COINTEGRA que possibilitarà una consolidació del finançament de l’activitat del Centre. També la Direcció general d’Urbanisme coneix el projecte i no hi ha manifestat objeccions.

L’expedient urbanístic requereix l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de Badalona i s’havia d’aprovar inicialment en el ple que es va celebrar el dia 24 de març. Però finalment no es va incloure en l’orde del dia perquè els grups de l’oposició no garantien la majoria absoluta necessària per a la seva aprovació. Tot i que en els darrers mesos s’han aprovat projectes similars que han afavorit d’altres entitats de la ciutat

La Fundació està “convençuda de la virtut i transparència del projecte i, més enllà de valoracions polítiques, entenem que qualsevol decisió que no permeti tirar endavant el nou centre anirà en contra de garantir el dret a una atenció digna que tenen les persones amb discapacitat intel·lectual.

L’objectiu és aconseguir que les diverses forces polítiques amb representació a l’Ajuntament assoleixin un acord que permeti portar i aprovar l’expedient urbanístic durant el proper Ple que es celebrarà el proper dia 27 d’abril.