El Romà Javierre ha estat nomenat Director Tècnic de Cointegra. El seu principal objectiu en aquest càrrec és assolir el model social que la Fundació ha adoptat, i que té la finalitat de transformar un entorn i una comunitat encara hostil per les persones amb diversitat funcional, tot i que són ciutadans de plè dret i forman part d’aquesta mateixa comunitat.

Aquest nou model consisteix en que el Servei d’Ocupació i Inserció (SOI) procura formar a les persones usuàries en les activitats que ells mateixos demanden, en funció de les seves il·lusions i gustos. D’aquesta manera també es pot atendre millor el seu benestar emocional i tenen més interès en la formació que reben.