La Fundació Badalona Capaç té com a gran objectiu la inclusió laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i per tal d’assolir-lo l’entitat està realitzant el projecte SIOAS (Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció laboral)

Es tracta d’un programa de millora de l’ocupabilitat i de desenvolupament de competències professionals de les persones participants, sempre tenint en compte les seves necessitats i preferències personals, i proporcionant-los un acompanyament i  suport en tot el seu procés d’inserció al mercat laboral.

Què treballem?

  • Servei d’orientació i informació per a l’ocupació
  • Formació per la millora de les competències bàsiques, tècniques i transversals
  • Treball individualitzat sobre tècniques per afavorir l’ocupabilitat
  • Accions de prospecció del mercat de treball
  • Pràctiques no laborals
  • Suport i accions de seguiment a la inserció

Totes aquestes actuacions estaran sempre adaptades a les necessitats de cada persona d’acord a un itinerari acordat des d’un inici amb ella mateixa.

Qui hi pot accedir?

Persones en edat laboral (de 16 a 65 anys) i amb un grau igual o superior al 33% de discapacitat, inscrites a les oficines del SOC com a demandants d’ocupació, no ocupades o en millora d’ocupació.

 

És un programa cofinançat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

logo fons social europeu         afers socials_PUA sioas