Una de les màximes preocupacions de les families de persones amb discapacitat intel·lectual és el futur dels seus fills o familiars.

Per tal de poder orientar i assessorar les famílies hem organitzat una conferència conjuntament amb ASPANIN.

Es tracta de donar recomanacions i consells legals que permetin orientar el futur i evitar situacions d’indefensió, garantir la protecció de les persones amb discapacitat i proporcionar-los el màxim benestar