Crea un enclavament laboral

A través d’un contracte per a la prestació de serveis, un equip de treballadors i treballadores, supervisats per un monitor/a referent, es desplaça temporalment al lloc de treball de l’empresa col·laboradora per realitzar una feina determinada.

Per a les empreses establir un enclavament laboral aporta diversos beneficis:

    • Flexibilitat, ens adaptem a les necessitats de cada empresa.
    • Facilitat de gestió, mantenim una comunicació constant entre el referent i l’empresa col·laboradora
    • Reducció de costos de transport, entre d’altres. 

Per a persones amb discapacitat intel·lectual treballar en una empresa ordinària és tradueix en inclusió laboral real, autonomia personal i empoderament.

Garantim la qualitat dels teus serveis amb garantia social.

Algunes de les empreses amb qui mantenim un enclavament laboral:  

     

Notícia relacionada