Política de privacitat

Legislació de referència
Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.
Llei Orgànica de Protecció de dades i garanties dels drets digitals 3/2018 de 5 de desembre de 2018.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Entitat: Fundació Badalona Capaç amb CIF G61468716
Domicili: C/ Juli Galve Brusson, 108-124, 08918 Badalona
Telèfon: 607910010
E-mail: lopd@badalonacapac.org 

Amb quina finalitat tractem les seves dades?
A Fundació Badalona Capaç tractem les seves dades amb la finalitat de:

  • Gestionar la relació laboral contractual.
  • Realització d’enquestes de satisfacció.
  • Prestació o recepció de serveis contractats.
  • Gestionar i mantenir la relació comercial.
  • Enviament de comunicacions i notícies referent a Caltor, Cointegra i la Fundació Badalona Capaç

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació amb Fundació Badalona Capaç i una vegada acabada aquesta, durant els terminis de prescripció legals.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?
La base legal pel tractament és:

  • El manteniment contractual.
  • L’interès legítim en les relacions comercials.
  • El consentiment exprés amb la informació que ens proporciona.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les seves dades podran ser cedides als següents destinataris:
Administracions Públiques, pel compliment de les obligacions legals.
A proveïdors que prestin serveis a Cointegra, els quals hagin estat contractats i amb els que hi ha subscrits contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals (per exemple la gestoria laboral o allotjaments via web).

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Els interessats tenen dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i/o oposició al tractament.
Aquests drets es poden exercir per dos canals:

Correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport, davant Fundació Badalona Capaç
C/ Juli Galve Brusson, 108-124
08918 Badalona
Correu electrònic, adjuntant còpia del DNI o passaport, a l’adreça lopd@badalonacapac.org

Si creu que estem vulnerant els seus drets pots presentar una reclamació a:
Responsable de Protecció de Dades de Fundació Badalona Capaç, utilitzant els canals anteriors.
Agència Espanyola de Protecció de Dades, per seu electrònica o correu postal.

Veracitat de les dades
Les persones que ens faciliten les seves dades són les responsables de la veracitat de les mateixes.