Dones i discapacitat, doble discriminació #DonaLaCaraXLaIgualtat

La igualtat efectiva entre dones i homes és un qüestió que ha anat prenent protagonisme en els últims anys. Però existeix encara un espai d'invisibilitat pel que fa a la realitat de les dones amb discapacitat, aquestes estan exposades a una doble discriminació, per raó de gènere i per raó de discapacitat, patint una [...]