El 2 d’abril es commemora el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme. Un trastorn del desenvolupament que es coneix com a trastorn de l’espectre autista perquè les persones que conviuen amb ell el poden tenir de formes diferents. Hi ha una gran diversitat de característiques, habilitats i competències. Tot i que les principals àrees en les quals poden mostrar dificultats són: la comunicació i interacció social, la flexibilitat i pensament visual, la conducta i el processament sensorial.

El món i el pensament de les persones amb trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) és majoritàriament visual. Per tant, els suports amb imatges els hi ajuden a entendre l’entorn que els envolta. Aquestes eines visuals faciliten la seva comunicació i relació amb altres persones.

Mentre que es comuniquen els hi pot resultar difícil entendre gestos o expressions. És per això, que és important que les persones amb qui es relacionin facin ús d’un llenguatge clar i concret. A més, anticipar i prevenir canvis i situaciones facilita la seva adaptació als imprevistos.

Respecte a les emocions, tenen les mateixes que totes les persones: s’enfaden, ploren, es posen contents…, Però les poden entendre i expressar de forma diferent, i a vegades els hi costa fer-ho de forma ajustada segons el context o l’entorn.

És important tenir en compte la gran heterogeneïtat entre les persones amb TEA i atendre a totes les diferències individuals oferint els suports individualitzats per fomentar el desenvolupament dels seus projectes de vida i promoure la seva inclusió a la societat. Amb les estratègies adequades, les persones amb trastorn de l’Espectre de l’Autisme poden gaudir d’una vida plena, satisfactòria i independent.

Vols saber-ne més?

Des de Badalona Capaç hem recopil·lat alguns recursos interessants sobre l’Espectre de l’Autisme per apropar-vos al seu món.

  • Llibres

María y yo – Autor: Miguel Gallardo

Invisible – Autor: Eloy Moreno

El verdadero interés de Felisa – Autora: Maria Merino

  • Vídeos

El viaje de María 

Por 4 esquinitas

Mi hermano de la luna

  • Apps (Disponibles per Android i iOS)

  • Webs

  • Altres